İnsan Kaynakları

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirmek, 
Bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak, 
Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmamıza bağlılıklarını ön planda tutmak, 
Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak, 
Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak, 
Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak, 
Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, 
Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmektir... . 

İŞE ALIM Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır. 
İşe alım sürecindeki amacımız, dilan nakış ’ın başarısına katma değer sağlayacak kişilerin organizasyonumuza dahil edilmesidir.

Eleman seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz; işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip, eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere açık, proaktif, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışmasına yatkın, Dilan nakış değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri şirkete kazandırmaktır.